Harald Opshaug Bakke

Opphavsrett

Jeg har opphavsrett til alt egenprodusert innhold.

Ønsker du å benytte mine bilder kan et utvalg av disse kjøpes direkte på Adobe Stock. Dersom du har spesifikke ønsker kan du ta kontakt med meg.